Tuyển dụng

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries... Xem thêm +

Thông tin tuyển dụng

Ngày nay xã hội phát triển, nhu cầu thiết kế kiến trúc nội thất được phủ sóng rộng rãi trên khắp mọi miền tổ quốc, kéo theo việc phát triển đó là các công ty tư vấn kiến trúc nội thất, các công ty xây dựng hình thành và phát triển rất mạnh để đáp ứng nhu cầu đó. Kiến trúc Angcovat cũng nằm trong xu hướng phát triển tất yếu đó => Chúng tôi cần tuyển KIẾN TRÚC SƯ để đáp ứng yêu cầu công việc.... Xem thêm +

Tuyển dụng kiến trúc sư

28/08/2018 0 bình luận

Ngày nay xã hội phát triển, nhu cầu thiết kế kiến trúc nội thất được phủ sóng rộng rãi trên khắp mọi miền tổ quốc, kéo theo việc phát triển đó là các công ty tư vấn kiến trúc nội thất, các công ty ... Xem thêm +

Tuyển dụng kiến trúc sư

28/08/2018 0 bình luận

Ngày nay xã hội phát triển, nhu cầu thiết kế kiến trúc nội thất được phủ sóng rộng rãi trên khắp mọi miền tổ quốc, kéo theo việc phát triển đó là các công ty tư vấn kiến trúc nội thất, các công ty ... Xem thêm +

Tuyển kiến trúc sư

28/08/2018 0 bình luận

Ngày nay xã hội phát triển, nhu cầu thiết kế kiến trúc nội thất được phủ sóng rộng rãi trên khắp mọi miền tổ quốc, kéo theo việc phát triển đó là các công ty tư vấn kiến trúc nội thất, các công ty ... Xem thêm +